Сергіївська селищна рада
Білгород-Дністровського району Одеської області
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Комісія щодо обстеження зелених насаджень території громади Сергіївської селищної ради

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Сергіївської селищної  ради

від  09.07. 2021 року № 207

 

Склад комісії

з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню

на території громади Сергіївської селищної ради

 

Голова комісії

 Дукач Олександр                              заступник голови з питань діяльності

 Васильович                                        виконавчих органів ради

 

Заступник голови комісії

Апреленко Олег                                 Начальник сектору контролю з

Євгенійович                                        питань ЖКГ, благоустрою та праці

 

Секретар комісії

Белекчій Денис                                  в.о. спеціаліста відділу юридичної роботи  

Юрійович        

 

Члени комісії:

Пинтя Максим                                    Депутат  Сергіївської селищної ради (за згодою)

Вікторович         

        

Перепелиця Світлана                         Майстер КП «ЖКГ смт. Сергіївка»

Константинівна

        

Барабаш Наталя                                  Начальник абонентського відділу

Володимирівна                                    КП «ЖКГ смт. Сергіївка»

    

    

Базиленко Олександр                         Староста с. Миколаївка

Павлович

 

Прокофьєв Вадим                                Староста с. Приморське

Васильович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Сергіївської селищної  ради

від 09.07. 2021 року № 207

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з обстеження зелених насаджень на території

 Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області

 

1. Загальні положення

            1.1. Комісія з обстеження зелених насаджень на території Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області  (далі Комісія) є постійно діючим органом виконавчого комітету Сергіївської селищної ради, який утворюється з метою обстеження зелених насаджень на території населених пунктів громади для визначення їх якісного стану, кількості, видового складу, а також визначення відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню і тих, що ростуть на земельних ділянках, які відводяться в установленому порядку фізичній або юридичній особі у власність (крім зелених насаджень посаджених (створених) цією особою).

            1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», в разі затвердження Програмою благоустрою Сергіївської селищної ради, іншими нормативно – правовими актами та цим Положенням.

 

2. Повноваження комісії

         2.1. До повноважень Комісії належить:

- обстеження зелених насаджень на території населених пунктів громади проводиться на виконання заходів щодо благоустрою населених пунктів та відповідно до звернень юридичних і фізичних осіб до виконавчого комітету Сергіївської селищної ради;

- проведення обстеження земельної ділянки на наявність зелених насаджень у

разі відведення її у власність та користування;

- підготовка та оформлення акту обстеження зелених насаджень;

- визначення відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню або ростуть на земельній ділянці, яка відводиться у власність та користування;

- підготовка проектів рішень виконавчого комітету Сергіївської селищної ради щодо видалення зелених насаджень;

- підготовка та видача ордерів на видалення зелених насаджень, виписаних на підставі рішення виконавчого комітету селищної ради;

- з'ясування причини набуття деревами аварійного, сухостійного і фаутного стану.

 

3. Порядок роботи, обов'язки та права комісії

            3.1. Підставою для обстеження зелених насаджень є заява юридичної чи фізичної особи (заявника) до виконавчого комітету селищної ради.

            3.2. Після надходження заяв секретар Комісії протягом п'яти днів формує порядок (графік) обстеження зелених насаджень із зазначенням адрес і об'єктів на наступне виїзне засідання Комісії та надсилає запит до Державної екологічної інспекції (за необхідності) і балансоутримувачу території чи власнику земельної ділянки (користувачу) щодо можливості їх участі в роботі Комісії.

            3.3. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:

- будівництва об'єкта архітектури на підставі документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і поросливих дерев з діаметром кореневої шийки не більше як 5 сантиметрів;

- ліквідація аварійної ситуації на інженерних мережах міста;

- відтворення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електромереж, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційні і кабельні електромережі;

- провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

- ліквідація наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

            3.4. Після надходження заяви відповідно до складеного графіку Комісія виїжджає, обстежує та визначає стан зелених насаджень розташованих на земельній ділянці, їх відновну вартість та складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню (далі - акт), за формою, затвердженою Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

            Відновна вартість зелених насаджень визначається згідно з методикою затвердженою Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

            3.5. З метою встановлення якісного стану зелених насаджень їх обстеження проводиться в листяний період з квітня до жовтня місяця, крім випадків коли зелені насадження знаходяться в аварійному стані, чим загрожують життю, здоров'ю та майну громадян.

            3.6. Акт складається в двох примірниках. На вимогу члена комісії  складається додаткова кількість актів.

            3.7. Секретар Комісії в п'ятиденний термін готує проект рішення виконавчого комітету про видалення зелених насаджень.

            3.8. Виконавчий Комітет у місячний строк після надходження зазначеного проекту рішення про видалення зелених насаджень приймає відповідне рішення.

            3.9. Секретар Комісії після отримання відповідного рішення видає наступного дня заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

            3.10. На підставі рішення виконавчого комітету секретар готує ордер на видалення зелених насаджень і видає його заявнику не пізніше наступного робочого дня після надання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

            3.11. Відновна вартість зелених насаджень, що належить до комунальної власності, сплачується до селищного бюджету.

            3.12. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у випадках передбачених пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах».

            3.13. Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об'єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акту, складеного Комісією за наслідками обстеження зелених насаджень.

            3.14. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю чи майну громадян, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням Комісією акту, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України                               від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах».

            3.15. Для забезпечення своєї діяльності Комісія має право одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію від виконавчих органів міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

            У разі потреби залучати до роботи Комісії представників спеціалізованих підприємств і організацій.

            3.16. Комісія зобов'язана забезпечувати своєчасний та якісний розгляд звернень фізичних та юридичних осіб відповідно до наданих повноважень, забезпечувати оптимальні терміни роботи комісії. Вживати заходи щодо збереження зелених насаджень.

 

 

4. Організація роботи комісії

            4.1. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії у кількості не менше як 8 (восьми) посадових осіб.

            4.2. Склад комісії та зміни до нього затверджується рішенням виконавчого комітету селищної ради.

            4.3. Комісію очолює голова, який відповідно до цього Положення ініціює та організовує діяльність Комісії, представляє Комісію у взаємовідносинах з об'єднанням громадян, засобами масової інформації та юридичними і фізичними особами, підписує акти обстеження зелених насаджень та ордери на їх видалення.

            4.4. У разі відсутності голови Комісії право підпису ордера на видалення зелених насаджень покладається на заступника голови комісії.

            4.5. Секретар Комісії:

- скликає Комісію та організовує виїзд за попередньо складеним порядком (графіком);

- складає та оформлює акти обстеження зелених насаджень;

- готує проекти рішень виконавчого комітету про видалення зелених насаджень;

- готує (виписує) ордери на видалення зелених насаджень, на підставі рішення виконавчого комітету сільської ради;

- готує відповіді на звернення фізичних та юридичних осіб.

            4.6. У разі відсутності секретаря Комісії його обов'язки виконує один із членів Комісії за рішенням голови Комісії.

            4.7. Засідання Комісії відбувається в міру потреби та являється правомірним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

            4.8. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів. При однаковій кількості голосів «за» і «проти» голос голови комісії є вирішальним.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                         Тетяна ДРАМАРЕЦЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора